Dagindeling

Kleuters en Lagere afdeling

Kleuters en kinderen van het eerste tot en met het vierde leerjaar:

Aanvang van de lessen 08u45

Speeltijd                       10u25 - 10u40

Middageten                  12u20 -12u50

Middagpauze                12u50 - 13u20

Speeltijd                       14u10 - 14u25

Einde van de lessen      15u15
(Woensdag om 12u20)

 

Voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar:

Aanvang van de lessen 08u35

Speeltijd                       11u05 - 11u15

Middageten                  12u55 -13u20

Middagpauze                13u20 - 13u45

Einde van de lessen      15u25
(Woensdag om 12.05)

 

 Lagere