Schoolraad

De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit ouders, personeelsleden en vertegenwoordigers uit de ruime omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

Onze huidige schoolraad bestaat uit onderstaande leden:

  • Jan Van de Velde - voorzitter
  • Inge Clerinx
  • Katrien Troch¬†
  • Geerts Andy
  • Meys Gregory
  • Vandeperre Kathleen
  • De Greef Jenna
  • Sienaert Vanessa
Afbeeldingsresultaat voor schoolraad cartoon