Schoolraad

De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit ouders, personeelsleden en vertegenwoordigers uit de ruime omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

Onze huidige schoolraad bestaat uit onderstaande leden:

Verkozen door en uit de ouders:
* Cynthia Rimaux
* Aisha Riaz
* Vanessa Sienaert

Verkozen door en uit het personeel:
* Jenna De Greef
* Margo Jacobs
* Xenia Pannecoucke

Leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus:
* Edwin Rozé
* Regina Gettemans

Afbeeldingsresultaat voor schoolraad cartoon