Schoolraad

De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit ouders, personeelsleden en vertegenwoordigers uit de ruime omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

Onze huidige schoolraad bestaat uit onderstaande leden:

Verkozen geleding ouders:
* Vanessa Sienaert
* Cynthia Rimaux
* Aisha Riaz

Verkozen geleding personeel:
* Jenna De Greef
* Margo Jacobs
* Xenia Pannecoucke

Gecoöpteerden:
* Regina Gettemans
* Edwin Rozé

Afbeeldingsresultaat voor schoolraad cartoon