Schoolbestuur

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben.


Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad.


Op het tussenniveau zijn er 28 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs.
Onze school behoort tot Scholengroep 9 – Ringscholen.
De Algemeen directeur is Patricia Van Eekenrode.
De leden van de Raad van Bestuur zijn bereikbaar via onderstaand adres:
Scholengroep 9 – Ringscholen
Nieuwstraat 122A
1730 Asse
Tel: 02/ 462 31 30 Fax: 02/ 462 31 33
E-mail: voorzitterrvb@ringscholen.be
De Algemeen directeur is bereikbaar via onderstaand adres:
Scholengroep 9 – Ringscholen
Nieuwstraat 122A
1730 Asse
Tel: 02/ 462 31 30 Fax: 02/ 462 31 33
E-mail: info@ringscholen.be

Op het centrale niveau zijn de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd.
Adres:
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Willebroekkaai 36
1000 BRUSSEL
Tel: (02)790 92 00
Fax: (02)790 92 01
E-mail: info@g-o.be
Website: http://www.g-o.be


Ons schoolteam van basisschool De Key bestaat uit:

  • de directeur
  • het beleids- en ondersteunend personeel: de administratief medewerker, de zorgcoördinator, de ict- coördinator
  • het meesters-, vak- en dienstpersoneel
  • de leerkrachten
  • het paramedisch personeel