PPGO / Visie

Ons pedagogisch project


Onze school “De Key” is een gemeenschap en een samenleving waar we fier op zijn.

Onze kinderen krijgen optimale kansen zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige en positiefdenkende, kritische jongeren. De grote principes van dit proces zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. In dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.

Onze gemeenschap is meer dan alleen maar een school waar kinderen kennis en vorming komen vergaren.

Onze school is een plaats waar het goed is om samen te lezen, te schrijven, te rekenen, te tekenen, te zingen, te sporten, te leven, te groeien, te spelen, …

Onze gemeenschap is een plek waar hoofd, handen en hart even belangrijk zijn, waar in de eerste plaats ieder kind uniek is, waar individuele verschillen een verrijking betekenen, waar kinderen open bloeien en gelukkig zijn, waar ze creatief mogen zijn, waar ruimte voor hen wordt gemaakt en waar ze kunnen opgroeien tot vrij denkende mensen.

Onze basisschool heeft een eigen identiteit en een eigen gelaat.

Onze leerkrachten besteden veel zorg aan het onderwijsleerproces. Ze laten de kinderen kennis maken met nieuwe technologieën en ontwikkelen hun expressie- en communicatiemogelijkheden in gelijke onderwijskansen.

Onze visie kan slechts maximaal renderen als ouders en schoolteam eenzelfde doel nastreven. Daarom proberen wij iedereen die betrokken is bij onze schoolgemeenschap maximaal te informeren en inspraak te geven.

 

Zie ook het pedagogisch project van het GO! Klik hier.